Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie

udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnym

W ramach umowy z Narodowym Funduszem zdrowia udzielamy umowy w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych:

Podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z wykonywaniem badań cytologicznych
 4. Świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
 5. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach :

 1. Poradnia diabetologiczna
 2. Poradnia dermatologiczna
 3. Poradnia chirurgii ogólnej
 4. Poradnia okulistyczna
 5. Poradnia otolaryngologiczna
 6. Poradnia neurologiczna
 7. Poradnia neurologiczna dla dzieci
 8. Poradnia urologiczna
 9. Poradnia reumatologiczna
 10. Poradnia pulmonologiczna

Ambulatoryjne leczenie psychiatryczne  w zakresach :  

 1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 2. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Rehabilitacja medyczna:
       1. Fizjoterapia ambulatoryjna

Poza umową z NFZ wykonywane są świadczenia specjalistyczne :

 1. Poradnia kardiologiczna
 2. Poradnia nefrologiczna

Badania diagnostyczne:

Badania laboratoryjne: wykonywane aktualnie przez certyfikowane

Laboratoria Medyczne INVICTA 

Samodzielnie wykonywane

 1. Badania USG
 2. Badania EEG
 3. Badania spirometryczne
 4. Badania EKG
 5. Inne badania screeningowe.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 styczeń 2020 13:24 Adam Kwidzyński
Artykuł został zmieniony. środa, 15 styczeń 2020 13:26 Adam Kwidzyński
Artykuł został zmieniony. środa, 15 styczeń 2020 13:27 Adam Kwidzyński