W skład Przychodni Rejonowej w Żukowie wchodzą następujące
komórki organizacyjne

 1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 5. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Żukowo ul Armii Krajowej 2e
 6. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Żukowo ul Gdyńska 7a
 7. Pracownia diagnostyki obrazowej USG
 8. Poradnia chirurgii ogólnej
 9. Poradnia dermatologiczna
 10. Poradnia diabetologiczna
 11. Poradnia kardiologiczna
 12. Poradnia neurologiczna
 13. Poradnia neurologii dziecięcej
 14. Poradnia okulistyczna
 15. Poradnia otolaryngologiczna
 16. Poradnia chorób płuc
 17. Poradnia reumatologiczna
 18. Poradnia urologiczna
 19. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 20. Poradnia zdrowia psychicznego
 21. Poradnia medycyny pracy
 22. Dział fizjoterapii
 23. Zespół transportu sanitarnego
 24. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
 25. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Przyjaźń ul Szkolna 2
 26. Poradnia położniczo- ginekologiczna

W skład Ośrodka Zdrowia w Baninie :

 1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 5. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 80-297 Banino ul Tuchomska 15
 6. Pracownia USG

W skład Ośrodka Zdrowia w Chwaszczynie:

 1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 5. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 80-209 Chwaszczyno ul Mickiewicza 16
 6. Poradnia nefrologiczna

W skład Przychodni Rejonowej w Żukowie – Filia Nr 3 w Leźnie:

 1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawa: Regulamin Organizacyjny SPZOZ w Żukowie

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25 listopad 2019 17:50 Adam Kwidzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 17:50 Adam Kwidzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 grudzień 2019 11:47 Adam Kwidzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 grudzień 2019 11:48 Adam Kwidzyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 grudzień 2019 11:49 Adam Kwidzyński