Wkrótce ESP.

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) - dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego

Powyższa definicja jednoznacznie wskazuje, że chodzi o środek komunikacji elektronicznej dostępny publicznie, a więc dla każdego (bez opłat) służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego. Cechą istotną tego środka komunikacji jest to, że jest on częścią systemu ePUAP, jego modułem, zarządzanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza podmiotu publicznego wystawia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia dokumentu przesłanego na jej adres (mający format inny niż poczta elektroniczna): /id_podmiotu/SkrytkaESP. Przesłanie przesyłki pomiędzy użytkownikami ePUAP jest w istocie przekazaniem jej w ramach jednego systemu; jest to rozwiązanie dużo bardziej bezpieczne, niż poczta elektroniczna, gdyż przesyłka nie opuszcza bezpiecznego środowiska. Z punktu widzenia nadawcy przesyłki ważna jest funkcja dostarczenia przesyłki w sposób udowadnialny, a także możliwość jej pobrania na swój dysk. Przesyłki tworzone są jako dokumenty elektroniczne w formacie XML, co ma swoje daleko idące konsekwencje. Elektroniczna skrzynka podawcza może być odpowiednio skonfigurowana przez usługodawcę – i np. nie przyjmować niepodpisanych przesyłek, dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego i rozliczalności. Jednak nie każda przesyłka musi być podpisana – wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP wymaga wprawdzie podania adresu zwrotnego, natomiast nie wymaga podpisu. Należy podkreślić, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP jest dla instytucji publicznej rozwiązaniem idealnym, gdyż nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów po stronie podmiotu (usługodawcy) ani po stronie usługobiorcy – jest utrzymywana z pieniędzy podatnika. Jednak wydaje się, że rozwiązanie takie stawia interesanta w nierównoważnej pozycji w stosunku do urzędu, gdyż wszelkie dowody – zarówno przesyłane dokumenty jak i dowody ich dostarczenia (UPP) przechowywane są u jednej ze stron – a nie u tzw. „zaufanej strony trzeciej”. Może to budzić poważne wątpliwości – szczególnie u obywateli, którzy z różnych przyczyn nie mają pełnego zaufania do państwa…

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25 listopad 2019 15:13 Adam Kwidzyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 listopad 2019 15:18 Adam Kwidzyński