ROOT

Prowadzimy postępowanie na dostawy leków dla naszego ZOZ.

Postępowanie polega na podaniu cen zestawów produktów leczniczych przewidywanych przez nas na okres 12 miesięcy.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

PRZEWIDYWANIE NA ROK 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie przewiduje w roku 2021 udzielenie zamówienia

Przedmiot : Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Baninie

Rodzaj zamówienia:  robota budowlana

Przewidywany tryb procedury: przetarg nieograniczony

Orientacyjna wartość zamówienia: około 1.000.000

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: II/III kwartał 2020

Prowadzimy postępowanie na dostawy szczepionek dla naszego ZOZ.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG

Ogłoszenie BZP nr 768658-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Prowadzimy postępowanie na dostawy sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych dla naszego ZOZ.

Podkategorie