Bez kategorii

Wskaźniki, raporty ekonomiczno-finansowe w zakładce załączniki.

na 2020 r. dostępny w załączniku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie

udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnym

W ramach umowy z Narodowym Funduszem zdrowia udzielamy umowy w następujących rodzajach świadczeń zdrowotnych:

Podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 3. Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z wykonywaniem badań cytologicznych
 4. Świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
 5. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach :

 1. Poradnia diabetologiczna
 2. Poradnia dermatologiczna
 3. Poradnia chirurgii ogólnej
 4. Poradnia okulistyczna
 5. Poradnia otolaryngologiczna
 6. Poradnia neurologiczna
 7. Poradnia neurologiczna dla dzieci
 8. Poradnia urologiczna
 9. Poradnia reumatologiczna
 10. Poradnia pulmonologiczna

Ambulatoryjne leczenie psychiatryczne  w zakresach :  

 1. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 2. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Rehabilitacja medyczna:
       1. Fizjoterapia ambulatoryjna

Poza umową z NFZ wykonywane są świadczenia specjalistyczne :

 1. Poradnia kardiologiczna
 2. Poradnia nefrologiczna

Badania diagnostyczne:

Badania laboratoryjne: wykonywane aktualnie przez certyfikowane

Laboratoria Medyczne INVICTA 

Samodzielnie wykonywane

 1. Badania USG
 2. Badania EEG
 3. Badania spirometryczne
 4. Badania EKG
 5. Inne badania screeningowe.

 

Instrukcja korzystania z BIP

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie:

- BIP - oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619),

podmiot - oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jaka jest zamieszczona na stronie głównej.

MENU

Podstawowym elementem, niezbędnym do pozyskania informacji zawartych w BIP, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu w lewym panelu ekranu. Jest to menu przedmiotowe, które zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Przycisk menu górne „Redakcja" zawiera dane określające tożsamość osób, które wytworzyły informację lub zmieniły jej treść oraz tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej.

Na każdej stronie BIP wyświetlana jest informacja:

 • kto jest redaktorem treści oglądanej strony
 • kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony data
 • historia zmian, opis zmian, data, osoba, porównaj
 • w zakładce załączniki zamieszczone są pliki do pobrania o ile są dostępne na danej stronie

WYSZUKIWARKA

W prawej, górnej części ekranu każdej strony BIP znajduje się moduł wyszukujący tzn. element oprogramowania umożliwiający znalezienie stron z poszukiwanymi informacjami. Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez Stronę Główną BIP, tworzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod adresem URL - www.bip.gov.pl, którego link znajduje się w górnym części BIP i jest dostępne na każdej stronie.