PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

PRZEWIDYWANIE NA ROK 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie przewiduje w roku 2021 udzielenie zamówienia

Przedmiot : Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Baninie

Rodzaj zamówienia:  robota budowlana

Przewidywany tryb procedury: przetarg nieograniczony

Orientacyjna wartość zamówienia: około 1.000.000

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: II/III kwartał 2020

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 luty 2021 14:43 Adam Kwidzyński